Технолошки факултет члан Европске федерације за хемијско инжењерство

Технолошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву постао је члан Европске федерације за хемијско инжењерство коју тренутно чини 36 друштава чланица из 28 европских земаља, као и 14 институција чланова из цијелог свијета.

Имајући у виду да је Технолошки факултет Зворник једини члан из Босне и Херцеговине, чланство у Федерацији је потврда квалитета Факултета.

Одлуку о пријему Технолошког факултета Зворник у ово престижно међународно удружење хемијских инжењера донио је одбор Федерације на састанку одржаном 17. априла.

Европска федерација за хемијско инжењерство основана је 1953. године. Посебно је важно напоменути да осим научних и националних удружења, чланство федерације великим дијелом чини индустрија из области хемијског инжењерства.

Циљ Федерације је да промовише међународну сарадњу између непрофитних професионалних научних и техничких друштава, која у оквиру својих циљева имају напредак науке и образовања јавности из области хемијског инжењерства, те подстицање развоја хемијског инжењерства.

Данас, чланство федерације чини 100.000 хемијских инжењера у Европи. Срж федерације су секције и радне групе, сачињене од најистакнутијих научника у одговарајућим областима. Свака од секција фокусирана је на специфичан аспект хемијског инжењерства, четири основне секција су:

  • храна
  • енергија
  • мембранско инжењерство
  • развој и дизајн производа

Технолошки факултет Зворник својим чланством добија могућност да активно учествује у раду Федерације, те тиме оствари повезивање са престижним институцијама из области хемијског инжењерства, али и допринесе увезивању домаће привреде са одговарајућим иностраним организацијама.