Tehnološki fakultet član Evropske federacije za hemijsko inženjerstvo

Tehnološki fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu postao je član Evropske federacije za hemijsko inženjerstvo koju trenutno čini 36 društava članica iz 28 evropskih zemalјa, kao i 14 institucija članova iz cijelog svijeta.

Imajući u vidu da je Tehnološki fakultet Zvornik jedini član iz Bosne i Hercegovine, članstvo u Federaciji je potvrda kvaliteta Fakulteta.

Odluku o prijemu Tehnološkog fakulteta Zvornik u ovo prestižno međunarodno udruženje hemijskih inženjera donio je odbor Federacije na sastanku održanom 17. aprila.

Evropska federacija za hemijsko inženjerstvo osnovana je 1953. godine. Posebno je važno napomenuti da osim naučnih i nacionalnih udruženja, članstvo federacije velikim dijelom čini industrija iz oblasti hemijskog inženjerstva.

Cilј Federacije je da promoviše međunarodnu saradnju između neprofitnih profesionalnih naučnih i tehničkih društava, koja u okviru svojih cilјeva imaju napredak nauke i obrazovanja javnosti iz oblasti hemijskog inženjerstva, te podsticanje razvoja hemijskog inženjerstva.

Danas, članstvo federacije čini 100.000 hemijskih inženjera u Evropi. Srž federacije su sekcije i radne grupe, sačinjene od najistaknutijih naučnika u odgovarajućim oblastima. Svaka od sekcija fokusirana je na specifičan aspekt hemijskog inženjerstva, četiri osnovne sekcija su:

  • hrana
  • energija
  • membransko inženjerstvo
  • razvoj i dizajn proizvoda

Tehnološki fakultet Zvornik svojim članstvom dobija mogućnost da aktivno učestvuje u radu Federacije, te time ostvari povezivanje sa prestižnim institucijama iz oblasti hemijskog inženjerstva, ali i doprinese uvezivanju domaće privrede sa odgovarajućim inostranim organizacijama.