Старт / Вијести - Медицински факултет / Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка услуге израде пројектне документације за адаптацију, надоградњу и енергетску ефикасност зграде Медицинског факултета Фоча“

Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка услуге израде пројектне документације за адаптацију, надоградњу и енергетску ефикасност зграде Медицинског факултета Фоча“

Прилог: Образац