Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника страног језика вјештина на нематичном факултету – Борјанка Ђерић Драгичевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника страног језика вјештина на нематичном факултету – Борјанка Ђерић Драгичевић

Прилог: Извјештај