Старт / Вијести - Правни факултет / Правни факултет закључио споразум о сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Београду

Правни факултет закључио споразум о сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Београду

Представници Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву декан проф. др Горан Марковић и продекан за науку доц. др Димитрије Ћеранић у понедјељак, 10. фебруара, посјетили су Правни факултет Универзитета у Београду и том приликом закључили споразум о сарадњи са представницима Правног факултета Универзитета у Београду.

Са деканом Правног факултета Универзитета у Београду проф. др Зораном Мирковићем, продеканом за научни и стручни рад проф. др Марком Ђурђевићем, продеканом за међународну сарадњу доц. др Јеленом Лепетић, управником докторских студија проф. др Небојшом Јовановићем и секретаром Факултета мр Драганом Павићем разговарали су о стању у области високог образовања и научноистраживачког рада, те конкретним активностима и сарадњи правних факултета у Београду и Источном Сарајеву.

Наглашен је немјерљив допринос Правног факултета у Београду при оснивању прве високошколске установе на простору БиХ – Правног факултета у Сарајеву, а чију традицију баштини Правни факултет у Источном Сарајеву. Осим тога, истакнут је значај београдске школе права, као матице развоја правне мисли на овим просторима, која је била и остала узор и ослонац свим правозналцима. Да је то тако, свједочи и Споразум који су 1994. године потписали Правни факултет из Београда и Правни факултет из тадашњег Српског, данашњег Источног Сарајева, а на основу кога су у ратним и поратним годинама десетине професора из Београда држали наставу студентима на Илиџи и Палама, а касније и у Бијељини.

Декани два факултета потписали су Споразум о сарадњи којим су прецизно дефинисани и унапријеђени облици сарадње у области наставног и научноистраживачког рада, установљени претходним споразумом. Два јавна правна факултета представљају сигуран ослонац за развој правног система Републике Србије и Републике Српске, а овај споразум почива на досадашњој сарадњи, која треба да буде настављена и унапријеђена. Спровођењем споразума биће договорене заједничке активности које ће имати за циљ размјену наставника и студената, писање заједничких пројеката, организовање заједничких издавачких подухвата, учешће на научним конференцијама, и др.

Прве конкретне активности представља договор о размјени факултетских издања у по два примјерка, могућност наставника и сарадника из Источног Сарајева да се приликом доласка у Београд служе библиотечким услугама као домаћи наставници, уступање дијела филмоване музејске збирке о развоју српске правне мисли, те кандидовање заједничког Еразмус+ пројекта с циљем размјене студената и наставног особља. Разговарано је и о могућности размјене студената током једног семестра независно од учешћа у европским пројектима.