Старт / Вијести - Електротехнички факултет / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента-Дарко Шука

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента-Дарко Шука

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област: Телекомуникације.

Прилог: Извјештај