Старт / Вијести - Музичка aкадемија / Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног проферсора – Владимир Марковић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног проферсора – Владимир Марковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора, ужа научна/умјетничка област Умјетност (стваралаштво– сви облици стваралаштва), група предмета – гудачки инструменти.

Прилог: Извјештај