Старт / Вијести - Правни факултет / Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента- Сања Голијанин

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента- Сања Голијанин

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Управно право и управа.

Прилог: Извештај