Старт / Вијести - Пољопривредни факултет / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента – Игор Ђурђић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента – Игор Ђурђић

Прилог: Извјештај