Старт / Вијести - Пољопривредни факултет / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора –Синиша Берјан

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора –Синиша Берјан

Прилог: Извјештај