Старт / Вијести - Машински факултет / Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Лана Шикуљак

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Лана Шикуљак

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент, ужа научна област Машинство – Лана Шикуљак

Прилог: Извјештај Лана Шикуљак