Старт / Вијести - Економски факултет - Пале / Образац реaлизације оквирног споразума

Образац реaлизације оквирног споразума

Образац реaлизације оквирног споразума за „Набавку канцеларијског материјала“ за потребе Економског факултета Пале Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Образац