Start / Sva Obavještenja / Obrazac realizacije okvirnog sporazuma

Obrazac realizacije okvirnog sporazuma

Obrazac realizacije okvirnog sporazuma za „Nabavku kancelarijskog materijala“ za potrebe Ekonomskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Obrazac