Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај комисије о избору у звање доцента – Верица Продановић

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Верица Продановић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Интерна медицина (ужа образовна област Интерна медицина, предмети: Интерна медицина) – Верица Продановић

Прилог: Извјештај Верица Продановић