Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке „Набавка услуге осигурања радника“ за потребе Филозофског факултета Пале Универзитета у Источном Сарајеву-

Прилог: Одлука