Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke „Nabavka usluge osiguranja radnika“ za potrebe Filozofskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka