Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Свјетлана Кулић

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Свјетлана Кулић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Патологија (ужа образовна област Патолошка анатомија, предмети: Патологија, Општа и орална патологија, Патологија и патофизиологија) – Свјетлана Кулић

Прилог: Извјештај Свјетлана Кулић