Старт / Вијести - Филозофски факултет / Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – Јелена Марковић

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – Јелена Марковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног или ванредног професора, ужа научна област: Специфични језици (Англистика) – Јелена Марковић

Прилог: Извјештај Јелена Марковић