Старт / Вијести - Филозофски факултет / Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – нема пријављених кандидата

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – нема пријављених кандидата

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област Социјална психологија – нема пријављених кандидата

Прилог: Извјештај