Старт / Вијести - Медицински факултет / Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка услуге осигурања запослених“ за потребе Медицинског факултета Фоча Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Одлука