Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluge osiguranja zaposlenih“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka