Старт / Вијести - Педагошки факултет / Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Слађана Митровић

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Слађана Митровић

Извјештај Kомисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника у звање вишег асистента, ужа научна област Методика васпитно-образовног рада (ужа образовна област, Методика наставе математике) – Слађана Митровић

Прилог: Извјештај Слађана Митровић