Старт / Вијести - Педагошки факултет / Извјештај комисије о избору у звање асистента – Дејан Стевић

Извјештај комисије о избору у звање асистента – Дејан Стевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистент, ужа научна/умјетничка област Спортске и рехабилитационе науке (ужа образовна област Методика наставе физичког васпитања и Кинезиолошка методика) – Дејан Стевић

Прилог: Извјештај Дејан Стевић