Старт / Вијести - Филозофски факултет / Извјештај комисије о избору у звање доцента – Валнетина Тимотић

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Валнетина Тимотић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент, ужа научна област Математичка анализа и примјене – Валентина Тимотић

Прилог: Извјештај Валентина Тимотић