Извјештај комисије о избору у звање доцента – Данијела Милинковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Естетика – Данијела Милинковић

Прилог: Извјештај Данијела Милинковић