Старт / Вијести - Универзитет / Упутство за гласаче на изборима за Студентски парламент

Упутство за гласаче на изборима за Студентски парламент

Поштовани студенти,

На изборима за Студентски парламент, који ће се одржати 25.марта 2019.године, од 8 до 16 часова, на свим факултетима и академијама, упућујемо вас на детаље везане за начин спровођења истих:

  1. Право гласа на изборима за Студентски парламент имају сва лица која имају статус студента Универзитета у Источном Сарајеву.
  2. Идентификациони документ приликом гласања за све студенте (укључујући и кандидате за избор члана Студентског парламента) је индекс.
  3. На свим факултетима и академијама, изузев Медицинског и Филозофског факултета, гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена ЈЕДНОГ кандидата.

  За представнике Студентског парламента испред Медицинског и Филозофског факултета (у складу са бројем студената), гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена ДВА кандидата.

             Да би листић био важећи, није дозвољено писање, нити шарање по листићу.

4. Сви кандидати за избор члана Студентског парламента имају право да буду присутни, у својству посматрача, током гласања и пребројавања гласова. Кандидати за избор члана Студентског парламента, представнике студената Пољопривредног и Правног факултета, могу опуномоћити по једно лице из реда студената за одјељења ван сједишта факултета које ће, у својству посматрача, присуствовати току гласања и пребројавања гласова.

5. Биће обезбијеђена тајност гласања.

6. У циљу потпуне транспарентности, након окончања гласања, 25.3.2019., у 16 часова, на свим факултетима и академијама биће омогућено ЈАВНО ПРЕБРОЈАВАЊЕ гласова.

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Прилог: Упутство [PDF]