Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај о урађеној докторској дисертацији – Јелена Павловић

Извјештај о урађеној докторској дисертацији – Јелена Павловић

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације под насловом ,,Развој поузданог скрининг система за процјену нутритивног статуса код особа старије животне доби прилагођеног за рад у амбуланти породичне медицине“ кандидата вишег асистента мр Јелене Павловић

Прилог: Извјештај