Старт / Вијести - Филозофски факултет / Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Јована Форцан

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Јована Форцан

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Рачунарске науке – Јована Форцан

Прилог: Извјештај Јована Форцан