Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај комисије о избору у звање доцента – Михаел Станојевић

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Михаел Станојевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Стоматологија, орална хирургија и медицина (ужа образовна област Стоматолошка протетика) – Михаел Станојевић

Прилог: Извјештај Михаел Станојевић