Старт / Вијести - Факултет физичког васпитања и спорта / Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Радомир Пржуљ

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Радомир Пржуљ

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Спортске и рехабилитационе науке (ужа образовна област Основне дисциплине у физичком васпитању и спорту – предмети Методика физичког васпитања, Методика физичког васпитања I, Методика физичког васпитања II) – Радомир Пржуљ

Прилог: Избор Радомир Пржуљ