Старт / Вијести - Машински факултет / Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Анто Гајић

Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Анто Гајић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор, ужа научна област Хидротермика и термоенергетика (ужа образовна област Хидротехника и хидроенергетика, предмети: Термоенергетска постројења, Парне турбине, Индустријска и комунална термоенергетска постројења, Основе гасне технике, Парни котлови, Транспортна средства) – Анто Гајић

Прилог: Извјештај Анто Гајић