Izvještaj komisije o izboru u zvanje vanrednog profesora – Anto Gajić

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanredni profesor, uža naučna oblast Hidrotermika i termoenergetika (uža obrazovna oblast Hidrotehnika i hidroenergetika, predmeti: Termoenergetska postrojenja, Parne turbine, Industrijska i komunalna termoenergetska postrojenja, Osnove gasne tehnike, Parni kotlovi, Transportna sredstva) – Anto Gajić

Prilog: Izvještaj Anto Gajić