Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Игор Радовић, Александра Жужа

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Игор Радовић, Александра Жужа

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Стоматологија, орална хирургија и медицина (ужа образовна област Дентална патологија, предмети:Болести зуба-претклиника, Рестауративна одонтологија, Претклиничка ендодонција, Ендодонција, Клинички блок-Рестауративна стоматологија) – Игор Радовић, Александра Жужа

Прилог: Извјештај Игор Радовић, Александра Жужа