Старт / Вијести - Медицински факултет / Одлука о избору најповољнијег понуђача – Медицински факултет

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Медицински факултет

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка лустера“ за потребе Медицинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Одлука