Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača – Medicinski fakultet

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka lustera“ za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka