Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај о комисије избору у звање доцента

Извјештај о комисије избору у звање доцента

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Фармакологија и фармација ( ужa образовна област Фармакологија са клиничком фармакологијом предмети: Фармакологија и токсикологија, Стоматолошка фармакологија ) – др Драгана Дракул

Прилог: Извјештај др Драгана Дракул