Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Хирургија (ужа образовна област Хирургија) – Потпара др Далибор, Старовић др Вања и Вељовић др Ђорђе

Прилог: Извјештај Потпара др Далибор, Старовић др Вања и Вељовић др Ђорђе