Старт / Вијести - Економски факултет - Пале / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Менаџмент. Економски факултет Пале

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Менаџмент. Економски факултет Пале

Прилог: Извјештај