Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извештај Комисије за оцјену и јавну одбрану докторске дисертације вишег асистента др Маријане Ковачевић, Медицински факултет Фочa

Извештај Комисије за оцјену и јавну одбрану докторске дисертације вишег асистента др Маријане Ковачевић, Медицински факултет Фочa

Прилог: Извјештај – др Маријана Ковачевић