Старт / Вијести - Пољопривредни факултет / Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка агенцијских услуга за организовање стручне екскурзије у Русију“ за потребе Пољопривредног факултета.

Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка агенцијских услуга за организовање стручне екскурзије у Русију“ за потребе Пољопривредног факултета.

Прилог: Образац (PDF)