Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Специфични језици, Правни факултет Пале

Прилог: Извјештај