Старт / Вијести - Пољопривредни факултет / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Наука о земљишту, Пољопривредни  факултет Источно Сарајево

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Наука о земљишту, Пољопривредни  факултет Источно Сарајево

Прилог: Извјештај – Тања Јакишић, ма