Старт / Обавјештења - Универзитет / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка услуга осигурања запослених радника“ за потребе Ректората Универзитета у Источном Сарајеву

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка услуга осигурања запослених радника“ за потребе Ректората Универзитета у Источном Сарајеву

Прилог: Одлука (PDF)