Start / Obavještenja – Univerzitet / Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka usluga osiguranja zaposlenih radnika“ za potrebe Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka usluga osiguranja zaposlenih radnika“ za potrebe Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prilog: Оdluka (PDF)