Старт / Вијести - Филозофски факултет / Извјештај о научној заснованости и подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације, Филозофски факултет Пале

Извјештај о научној заснованости и подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације, Филозофски факултет Пале

Прилог: Извјештај – мр Санда Бјелајац