Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Реферат Комисије за додјелу звања professor emeritus др Милораду Бањанину на Универзитету у Источном Сарајеву

Реферат Комисије за додјелу звања professor emeritus др Милораду Бањанину на Универзитету у Источном Сарајеву

Прилог: Реферат – др Милорад Бањанин