Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Спортске и рехабилитационе науке, Факултет физичког васпитања и спорта Пале

Прилог: Извјештај – доц. др Љубо Милићевић