Старт / Вијести - Технолошки факултет / Извјештај Комисије о оцјени урађеног докторског рада мр Данице Савановић, Технолошки факултет Зворник

Извјештај Комисије о оцјени урађеног докторског рада мр Данице Савановић, Технолошки факултет Зворник

Прилог: Извјештај – Даница Савановић (PDF)

Обавјештавају се сви заинтерeсовани да се у библиотеци Технолошког факултета Зворник, Универзитета у Источном Сарајеву налазе: докторска дисертација и Извјештај  комисије бр. 2425/16 о оцјени урађене докторске дисертације кандидата  мр Данице Савановић, дипл. инж.  технологије под називом: „Утицај услова смрзавања на промјене и понашање протеина у  прехрамбеним производима“.

Прилог: Обавјештење