Старт / Вијести - Технолошки факултет / Извјештај комисије за поновни избор сарадника у звање вишег асистента на ужу научну област: Биологија ћелије, микробиологија, Ужа област образовања: Микробиологија на Технолошком факултету Зворник

Извјештај комисије за поновни избор сарадника у звање вишег асистента на ужу научну област: Биологија ћелије, микробиологија, Ужа област образовања: Микробиологија на Технолошком факултету Зворник

Pr 1388_2016.Obavjestenje-1