Licitacija

Oglas o prodaji putničkog vozila putem javne licitacije

Oglas o prodaji putničkog vozila putem javne licitacije broj: 3605/20 od 01.10.2020. godine Ispravka oglasa o prodaji putničkog motornog vozila putem javne licitacije broj: 3656/20 od 02.10.2020. godine Obrazac za prijavu za učešće na licitaciji

Pročitajte